top of page
  • Skribentens bildWaxholmspartiet

Äntligen är Vaxholm redo för samarbete och förändring!

Uppdaterat: 21 juni 2022

Waxholmspartiet har nu nått en överenskommelse med Mittsamverkan att stödja deras budget för 2021 med ett antal justeringar och förändringar som ni kan se i bilagan. Utöver detta kommer Mittsamverkan att stödja Waxholmspartiets presidium kandidater till: Kommunstyrelsen, Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.  

Detta samarbete skapar förutsättningar för att vi gemensamt bygger Vaxholm starkare inför framtiden där vi har en stark framtidstro, en kommun där alla behövs men också där vi tar med Vaxholms historia in i framtiden.

I Vaxholm ska alla människor, gammal som ung, ges samma möjligheter att växa och utvecklas. Vi prioriterar en fungerande välfärd där vård, skola och omsorg ska fungera på allra bästa sätt både på fastlandet och på våra öar.

Alla barn och ungdomar ska ha en trygg uppväxt och få gå i en skola som kan fokusera på sitt uppdrag att förmedla kunskap. Omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Alla ska känna sig trygga och säkra i Vaxholm. Trygghet handlar i grunden om egen försörjning, bra utbildning, tillgång till vård och omsorg, ett aktivt fritidsliv och att man ska kunna röra sig säkert i hela kommunen. Trygghet handlar också om demokrati, en demokrati som inte endast handlar om lagar och institutioner utan också om vardagliga relationer mellan medborgare, politiker och tjänstemän: Hur vi förhåller oss till varandra, hur vi löser gemensamma problem och inte minst på vilket sätt vi gör det på.

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ för Vaxholmarna!

Anna-Lena Nordén

Ordförande Waxholmspartiet.

10 visningar

Commentaires


bottom of page