• Waxholmspartiet

Överklagan angående Engarns vägskäl

Updated: Jun 21

WP lämnade 14 december 2018 in en överklagan gällande Engarns vägskäl, vilken mottagits av Näringsdepartementet och TFV.

Läs överklagan här.

0 views

Recent Posts

See All

Vid årsmötet den 27/3 2022 valdes Fredrik Ardefors till ny ordförande i Waxholmspartiet. Fredrik Ardefors, 56 år, är vd i ett kretsloppsföretag och major i arméns reserv. Samtidigt valdes Mikael Reich