top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Överraskningar på kommunfullmäktige den 9 december 2019

Updated: Jun 21, 2022

Kommunfullmäktigmötet, 9 december, bjöd på en hel del överraskningar, gällande budget 2020 och olika formera av samarbete mellan partier. Vi i WP valde att stå utanför samarbete och kommer med envishet fortsätta arbeta med vårt valprogram och som är det arbete vi lovat och gick till val med. 

Att arbeta för våra nuvarande och kommande väljare är ett ansvar vi tar på största allvar. I det nuvarande politiska klimatet i Vaxholm, gäller det för WP att vara lyhörd. Målet är att vända en tung politiska skutan i Vaxholm och få den att gå åt rätt håll. I det politiska arbetet dyker det alltid upp oförutsedda händelser, som kan vara svåra att rå på. Något som WP kommer att hantera på bästa sätt med utgångspunkt från demokrati. WP kommer fortsätta att ha Vaxholmarnas bästa för våra ögon och ta ansvar för detta. För att kunna göra detta måste vi som är politiker, se till att dialogen med våra Vaxholmare fungerar.  Vårt första etappmål efter måndagens möte är att bevisa vårt oberoende och vår självständighet. Detta är en förutsättning, för att fortsätta vårt politiska arbete.

2 views
bottom of page