top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Barn och utbildningsnämnden

Updated: Jun 21, 2022

Mittsamverkans budget innebär inga sparkrav för BUN. Personaltätheten i skolor och förskolor ska behållas. BUNS budget är till den absoluta största delen volymbaserad, alltså baserad på antalet barn och deras behov.

Mittsamverkans förslag till BUNs budget år 2021 är 350,1 MKR i relation till detta år som är 352,7 MKR m a o en minskning med 0,7 %. I detta förslag måste hänsyn tas till det minskade elevantalet. Alltså inget sparkrav men inte heller ytterligare medel.

Barnantal nästa år (2021) jämfört med innevarande år så ser det ut så här:

En betydande del av en minskad budget är att hänföra till färre barn, avveckling av Båten resp paviljongerna vid Rindö skola. Det är att ej hänföra till effektiviseringar eller besparingarna som låg till förslag från förvaltningen och som Waxholmspartiet yrkade återremiss på för att genomföra en risk och konsekvensanalys där vi också fick stöd av övriga oppositionen. Detta kommer inte att genomföras enligt mittsamverkans förslag till mål och budget 2021.

Waxholmspartiet har också fått igenom att förvaltningen skall fortsätta projektera och planera för byggandet av en ny skola på Rindö. Moderaterna och Vänsterpartiet har ej budgeterat för en ny skola på Rindö.

17 views
bottom of page