top of page
  • WP

Debatt: Är majoritetsstyre alltid bäst?

I en debattartikel i Mitt i (nr 48/2023) frågar sig Waxholmspartiet om majoritetsstyre alltid är bäst. Detta med anledning av den omröstning som sker den 11 december i kommunen. Då ska samtliga lokala partier rösta om ifall koalitionen "Samlingsstyret" ska få fortsatt mandat i Vaxholm efter ett års prövotid. Vår syn på detta är glasklart.Här är hela texten

Är majoritetsstyre alltid bäst?


Nu har koalitionen i Vaxholm styrt kommunen i snart ett år och det finns anledning att fundera över demokrati, beslutskraft, långsiktig stabilitet mm. Styret fick av fullmäktige mandat för 2023 men i december ska man rösta om hur styret ska se ut framledes.

 

Vaxholmskoalitionen är problematisk ur flera aspekter. Dels är den politiskt och ideologiskt mycket spretig och präglas av symbolpolitisk kohandel där de tongivande partierna accepterar politik som inte är naturligt deras egen i utbyte mot någon egen viktig fråga. Så kan väljarna hållas i schimären att alla ’vunnit något’. Frågan är om det är särskilt effektivt som helhet.

 

En kanske viktigare fråga är att majoriteten som består av 16 av 31 mandat i fullmäktige (varav Moderaterna har 8, och dessutom sannolikt har utslagsröst i form av ordföranderoller) enligt uppgift har avtalat inom sig att alltid vara lojala med styrets beslut. I praktiken har M därför majoritet i styret och styret majoritet i kommunen, vilket betyder att ett 25%-igt väljarmandat (M) ständigt kan ställa kabinettsfråga även i mindre frågor. Och vem vill spräcka styret? Sötman att kunna glänsa på riksplanet, att man ingår i en ”bred och ansvarstagande” koalition, överstiger kanske viljan att stå för sin egen traditionella politik. Exemplen på att (S) och (V) slagit knut på sig själva för att vara lojala blir allt tydligare när de i talarstolarna och i nämnderna aktivt försvarar moderat besparingsiver på barn och äldre. Detsamma kan gälla den värdegrund som (KD) stått på men som externt i styret hörs allt mindre.

 

Waxholmspartiet står för något annat än minoritetsmajoritets-maktsträvanden. En levande demokrati avtalas inte fram i lojalitetsförklaringar utan frodas genom samtal, förhandlingar och beslut i de valda forumen. Tvärt emot vad som ofta påstås så är ett öppet framförhandlat politiskt beslut utifrån aktivt och brett parlamentariskt deltagande en större styrka över tid än en underkastad lojalitet.


Vaxholm behöver därför ett aktivt styre som ständigt måste vara på tå för att hitta beslutspartner. Det är en mycket jobbigare position att vara tvungen att argumentera, underbygga, förankra med över tid och i olika frågor varierande majoriteter men det är bättre för både demokratin och ställer högre krav på kvalitet i beslutsunderlag.

 

Waxholmspartiet bjuder härmed in till förhandling om ett nytt styre i Vaxholm, minoritet eller majoritet, men framförallt ett levande demokratiskt och lyhört styre som sätter behoven hos de som bor och verkar i kommunen främst. Det är nu hög tid innan december att formera en stomme för ett nytt styre som bygger på demokratiska grundstenar istället för avtalad lojalitet. Vi är beredda att lägga grunden för en djupare och mer engagerande typ av lokaldemokrati och är övertygade om att lokalpolitiken kan bli både bättre och roligare utifrån denna grundsyn.

 

Då ökar också förutsättningarna att vända de katastrofala siffrorna från medborgar-, företagar-, skol-, och äldrevårdsundersökningar i kommunen som nuvarande styre förefaller oförmögna att göra någonting åt.

 

Waxholmspartiets fullmäktigegrupp1 view

Recent Posts

See All

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page