top of page
  • WP

Debatt: Så ökar vi demokratin och kvaliteten i de kommunala besluten

I tidningen Mitt i har denna debattartikel publicerats vecka 37, 2023.Som Waxholmspartiet tidigare påpekat så förekommer det brister i såväl demokrati och kvalitet i viktiga beslut i Vaxholms stad.


Brist på fullständiga underlag, onödigt forcerade beslut eller återkommande långbänkar, tveksamhet i juridisk hantering, brist på insyn, överdriven sekretess och övertolkning av GDPR, avsaknad av underlag i protokoll, varierande delegerande med mera, har såväl gett utslag i bottenbetyg i medborgarundersökningar och reservationer och påpekanden från oppositionen.


Som förtroendevald har politiker det yttersta ansvaret för hur en kommun sköts. Det är till och med ett straffrättsligt ansvar. Politiker döms också i högre utsträckning för att de fattat felaktiga beslut. I Sverige är däremot tjänstemannaansvaret borttaget sedan 1980-talet. Ytterst handlar det därför om att varje politiker själv måste säkerställa att beslutsunderlagen är adekvata. Tyvärr är det sällan så i praktiken. Man sitter i en nämnd eller styrelse och litar på förvaltning eller andra partiföreträdare, ställer inga frågor, tänker inte självständigt utan röstar som man har blivit instruerad att göra.


Vid rösträttsreformen 1921 ansågs självständigt och kritiskt tänkande och engagerade medborgare och politiker vara nödvändiga för en fungerande demokrati. Hundra år senare förefaller detsamma kritiska tänkandet snarare uppfattas som ett hot mot demokratin då det kastar grus i maskineriet för "majoritetens maktutövande".


Waxholmspartiet anser att en levande lokaldemokrati ska byggas på åsiktsbrytningar och att underlag ska hålla tillräcklig kvalitet och pedagogisk form så att varje förtroendevald kan känna sig trygg i att ta sitt ansvar gentemot uppdragsgivarna, medborgarna. Vi känner oss inte trygga i detta och att den viktiga debatten kan hållas kvalificerat i de politiska forumen.


Vi kommer därför underställa samtliga beslutsunderlag en kontroll mot en checklista med basfrågor. Vilka är handlingsalternativen för beslut? Vad är konsekvenserna av dem på kort, mellan och längre sikt utifrån funktion, ekonomi, juridik, demokrati, miljö med mera. Vilka risker finns? Hur sker uppföljning och efterkalkyl? Och så vidare. Om inte tydliga underlag finns kommer Waxholmspartiet som regel att reservera oss mot att fatta beslut.


Waxholmspartiet bjuder härmed in till samtal om ovanstående. Är stadens brokiga styre beredda att ompröva dagens självtillräcklighet och se utanför hur man "alltid gjort"?


Vi anser att det är nödvändigt att lyfta oss givet såväl ekonomiska realiteter och de stora projekt och utmaningar kommunen står inför att hantera nu och framleder.


Waxholmspartiets fullmäktigegrupp

0 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page