top of page
  • WP

Debatt: Vaxholms kajprojekt väcker många frågetecken

Updated: 17 hours ago

Här kan du läsa Waxholmspartiets debattinlägg i Tidningen Skärgården med rubriken "Vaxholms kajprojekt väcker många frågetecken".


Vaxholms Stad genomför för närvarande omtag nummer 4 i upphandlingen av den efterlängtade kajrenoveringen. Flera tidigare upphandlingar har avbrutits på grund av att upphandlingens utformning inte lockat tillräckligt intressanta anbud.


Hela projektet började i en märklig ände där Vaxholms roll som knutpunkt för skärgårdstrafiken inte längre var tyngst vägande för den nya kajens roll. Istället för att se över logistiknavet och omstigningsmöjligheter mellan båt och buss så skulle lekplatser, strandpromenad, kanotuthyrning, springbrunnar mm få sin plats. Inte ens båtmackarna finns med på ritningarna och båda mackarna är snart avtalslösa.


Självfallet vill vi ha en trevlig kaj och naturligtvis ska stadens ”sea-front” kunna utvecklas till förmån för såväl turister som boende och företagare men kajens grundfunktion måste både respekteras och värderas. Kajen är också en del av stadens identitet och kultur.


I liggande kravhandlingar ska till exempel kajen byggas 180 cm över medelvattenstånd. Som skäl anges att kostnaden att sanera gamla kajen undviks då den ”kapslas in” med ett högre ytterhölje, men även att klara eventuella framtida havsnivåhöjningar. Tyvärr omöjliggör dock den nya höga kajhöjden angöring för flera av de mest frekvent trafikerande Waxholmsbåtarna.


Så sent som i augusti 2022 fastställde Region Stockholm att kajer skall vara 145 cm höga för att på- och avstigningsramper ska kunna användas även vid lågvatten. Detta är inte minst viktigt för människor med nedsatt rörlighet. Kravet harmonierar med åtaganden som Sverige gjort till FN. Trots att inget arbete är påbörjat hävdas nu att det är för sent att ändra höjden och att man skulle inkommit tidigare med detta inspel. Varför saknas väsentlig koordinering med Region Stockholm, är det inte kommunens roll? Och om avstämning skett, varför låter man i så fall projekt-formalia gå före att säkerställa kajens huvudfunktion?


Kajprojektet, som nu sannolikt närmar sig en slutkostnad på en halv miljard kronor, skalas successivt ned med väsentliga delar och det saknas nu en uppdaterad total budget. Vaxholms-styret är på tunn is i förhållande till det beslut som tagits om omfattning och budget i Fullmäktige eftersom Kommunallagen stipulerar att åtgärder ska vara budgeterade. Att lyfta bort vissa åtgärder för att kostnaderna för andra delar är mycket osäkra är en tveksam metod i ett pågående projekt.


Kommunen håller vidare hårt fast vid en upphandlingsmodell som inte fungerat, den att själva bestämma konstruktion och själva upphandla komponenter, till exemplen ”L-stöd”, i stället för att först ta in förslag på olika lösningar som brukligt är. Nu anser man sig alltså fast vid att inte kunna ändra utförandet så att fartyg ska kunna lägga till.


Bilden av metande barn är tydligen viktigare än ett fungerande nav för kommunikation och handel.


Det finns alltför många obesvarade frågor kring kajprojektet varför Waxholmspartiet efterlyser en oberoende genomlysning och omtag i hela projektet.


Alltför mycket tid har redan spillts och skattemedel förbrukats, och det statliga stödet om 180 Mkr riskerar att frysa inne om inte projektet får ett snabbt omtag, ett omtag som självklart ska utgå från kajens huvudfunktion.


WAXHOLMSPARTIETS FULLMÄKTIGEGRUPP1 view

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page