top of page
  • WP

Fler infallsvinklar för bättre beslut

Waxholmspartiet (WP) har lämnat en motion (förslag) om att införa proportionellt valsätt vid tillsättning av ordförandeposter i kommunstyrelsen och nämnder. Det bidrar till en ökad transparens och en demokrati som bygger på en aktiv politisk debatt.

Foto: Waxholmspartiet


I Vaxholm tillämpas av tradition en blandning av två valmetoder: proportionella val och majoritetsval. Antalet platser i kommunstyrelsen och i nämnder är fördelade i förhållande till partiernas väljarmandat. Däremot används majoritetsuppgörelser vid tillsättningar av presidier. De partier som ingår i styret har därmed tillsatt samtliga ordförande- och förste vice ordförandeposterna.


Waxholmspartiet har följt samma majoritetsprincip vid tillsättning av oppositionens poster. Genom valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna (SD) fick WP samtliga andre vice ordförandeposterna. Detta framkallade upprörd kritik då styret på kort varsel ville ändra förutsättningarna så posterna skulle fördelas mellan oppositionspartierna.


Om principerna för val till kommunstyrelse, nämnder och presidier ska ändras, tycker vi att man ska ta ett helhetsgrepp. Med vår motion vill vi väcka frågan om styret och övriga oppositionen är redo att fullt ut använda en valmetod som bättre understödjer demokratin.


Visste ni att styret i Vaxholm har en helt annan tillgång till resurser och information från kommunens tjänstemän (förvaltningen) än oppositionen? I förväg beslutar de vilka ärenden som ska tas upp och redovisas. När respektive presidium sedan träffas kan den som är ordförande med en lojal förste vice, enkelt styra bort krav på andra underlag, beredningar och invändningar.


Då styret oftast redan innan bestämt hur de ska rösta förlorar kommunstyrelsen och nämnderna sin funktion som politiskt forum, och debatt blir överflödig. Endast vid fåtal tillfällen då uppenbara brister i beslutsunderlaget kommer fram kan oppositionspartier få gehör för sina synpunkter.


Vi tycker att den som är ordförande ska ha en tydlig roll att möjliggöra och styra den demokratiska processen snarare än skydda den styrande majoriteten från insyn och kritik. Då återförs besluten till de politiska forumen. Med ordförande och vice från olika partier från hela fullmäktige öppnas dialogen och debatten upp. Fler vaxholmares röster och åsikter blir representerade och det kan leda till mer samarbete och samförstånd i beslutsprocessen.


Not. Majoritetsprincipen vid tillsättning av andre viceordförande tillämpades även under förra mandatperioden men då av M som hade valtekniskt samverkan med SD och KD.0 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page