top of page
  • WP

Fredrik Ardefors blev återvald till ordförande

Vid Waxholmspartiets årsmöte idag 2 april återvaldes Fredrik Ardefors som ordförande. Så här pekar han ut den fortsatta riktningen för partiet.


"Waxholmspartiet fortsätter sin aktiva och konstruktiva oppositionspolitik både via underhandsdiskussioner och via initiativ i de politiska forumen. På agendan står nu såväl politiska sakfrågor som strukturella diskussioner om demokrati, öppenhet, laglighet och möjlighet till tillgång till underlag.


Vi måste även hitta vägar att samla bred kompetens från invånare, företag, föreningar och politiker tillsammans med förvaltningen och komma ifrån ’vi- och dom’ eller ’silo-tänkande’. Det är ett omfattande arbete som kräver ett metodiskt perspektiv. Alla tjänar på att goda inspel tas tillvara.


Närmast i politiken ligger på överordnad nivå behandlingen av revisionsrapporterna samt budgetarbete och i nämnderna särskilt boende, kajerna, stadsutveckling, skolfrågor med mera.


Som medlem i Waxholmspartiet kan du delta i våra förmöten inför nämnder och kommunstyrelse. Då kan du följa vad som händer och även ge inspel till vår politik. Vi är till för Vaxholmarna”.

/Fredrik Ardefors (fredrik@ardefors.se)

0 views

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page