top of page
  • Skribentens bildWaxholmspartiet

Klarläggande avseende kvarteret Trädgårdsmästaren

Uppdaterat: 21 juni 2022

Refererande till inlägg som Catarina Baldo Zagadou lagt upp på Fb-sidor angående byggplanerna i kvarteret Trädgårdsmästaren vill Waxholmspartiet anföra följande.

Inlägget är osant och ger en falsk bild av att WP stöttat beslutet angående byggnationen. Tvärtom yrkade WP på återremiss med hänvisning till gestaltningen. I övrigt är Wp positiv till fler hyresrätter men det är ingen motsats på något sätt till gestaltningsfrågan.

Waxholmspartiet föredrar viss informationsinhämtning innan man lägger ut felaktiga uppgifter och kommentarer.

5 visningar

Comments


bottom of page