• Waxholmspartiet

Klarläggande avseende kvarteret Trädgårdsmästaren

Updated: Jun 21

Refererande till inlägg som Catarina Baldo Zagadou lagt upp på Fb-sidor angående byggplanerna i kvarteret Trädgårdsmästaren vill Waxholmspartiet anföra följande.

Inlägget är osant och ger en falsk bild av att WP stöttat beslutet angående byggnationen. Tvärtom yrkade WP på återremiss med hänvisning till gestaltningen. I övrigt är Wp positiv till fler hyresrätter men det är ingen motsats på något sätt till gestaltningsfrågan.

Waxholmspartiet föredrar viss informationsinhämtning innan man lägger ut felaktiga uppgifter och kommentarer.

0 views

Recent Posts

See All

Vid årsmötet den 27/3 2022 valdes Fredrik Ardefors till ny ordförande i Waxholmspartiet. Fredrik Ardefors, 56 år, är vd i ett kretsloppsföretag och major i arméns reserv. Samtidigt valdes Mikael Reich