top of page
  • WP

Ordföranden svarar på kritiken

Demokrati eller konsensus

Foto: Waxholmspartiet

Hej Fredrik Ardefors, du är ju partiordförande för Waxholmspartiet (WP).


Varför fick Waxholmspartiet denna kritik vid gårdagens val i Vaxholms kommunfullmäktige?

– Är väl en del av både politik och kultur. Två av oppositionspartierna, Centerpartiet (C) och Livbojen Vaxholmsdemokraterna (LVD) har gjort stor sak av att de inte fick in några kandidater till 2:e vice ordförandeposter i kommunstyrelsen eller politiska nämnder.


Är det Waxholmspartiets fel?

– Vi anser inte det. Waxholmspartiet har följt de principer som den styrande koalitionen använde för sig själva vid detta val, och som använts tidigare vid fördelning av platser. Både inför 2023 och under tidigare mandatperioder. Vi är dock de första till att hålla med om att principen kan uppfattas som orättvis eftersom principen inte speglar hur många röster som varje parti fick av väljarna.


Vad innebär ”principen”?

– Den innebär att alla partier med sina mandat i kommunfullmäktige får välja vilka som ska sitta i de så kallade presidierna i de politiska organen. Det står varje parti fritt att nominera och söka stöd för sina kandidater. Varje post väljs för sig i konkurrens såvida det inte finns olika överenskommelser mellan partier. Man utgår alltså inte från att få antal platser i proportion till väljarnas valresultat.


Varför riktas då kritik mot Waxholmspartiet – om man följt gällande princip?

– Inför gårdagens val i fullmäktige skickade kommunstyrelsens ordförande ut ett mail med en uppmaning om att oppositionspartierna skulle samordna sig och fördela platser mellan sig. Det vill säga de platser som fanns kvar efter att koalitionens partier kommit överens om de viktigaste platserna. Två dagar innan fullmäktigemötet uppvaktades WP av C och LVD. De ville plötsligen följa koalitionens uppmaning och ändra på gällande princip.


Varför ville inte Waxholmspartiet gå med på det?

– Vi är mycket noga med att det ska vara demokratiskt inom vårt parti. Vi hade för flera veckor sedan ett medlemsmöte som beslutade att vi skulle komma överens med Sverigedemokraterna (SD) och hur vi skulle fördela våra nomineringar. Helt enligt gällande princip. Det innebar att WP med SD valtekniska stöd fick majoritet i oppositionen.


Har Waxholmspartiet gemensam agenda med Sverigedemokraterna?

– Nej, detta är en valteknisk överenskommelse. Vi delar inte SD värderingar på riksplanet. På kommunal nivå uppfattar vi att SD har samma syn som vi på Samlingsstyret och behovet av mer öppenhet, sakdiskussion och kompetens i det politiska arbetet i Vaxholm.


Vad vill Waxholmspartiet göra för att det ska bli mer rättvist i fortsättningen?

– Vi kommer att föreslå en översyn så det bli mer demokratiskt. Vi vill använda riksdagens utskottsordning som förebild. Med en sådan ordning hade WP – som faktiskt är Vaxholms näst största parti - fått fler ordförande- och 1:e vice ordförandeposter, men totalt sett möjligen en presidiepost mindre.

1 view

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page