top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

På Kommunfullmäktiges möte den 20 april 2020 röstade Waxholmspartiet nej till frågorna rörande Norrb

Updated: Jun 21, 2022

Norrbergsskolan är riven och detta kan vi inte göra ogjort!

Waxholmspartiet har valt att rösta nej gällande Norrbergsfrågan i avvaktan på Mark & Miljööverdomstolens utslag. Samtidigt för vi en aktiv dialog med andra partier för att finna pragmatiska lösningar på problemet.

Alla vi som varit emot exploateringen av Norrberget måste nu kunna föra ett vuxet samtal där man deltar och tar ett ansvar för samhällsutvecklingen i Vaxholm. Man kan inte räkna med att som minoritet själv avgöra enskilda frågor. Dialog, respekt och ansvar!

För att inte liknande problem skall kunna uppstå i framtiden behöver vi tillsammans sätta oss ned och ta fram ett ”Lex Norrberget” som informellt reglerar hur liknande beslut tas i framtiden. Frågor som bl.a. ekonomistyrning, demokrati & miljö skall beaktas.

Det är bara tillsammans och genom dialog vi kan lösa detta på ett bra sätt!

Den 20 april 2020

Waxholmspartiet – Borgligt alternativ

Anna-Lena Nordén Lisbeth Hjalmarsson Grunditz

Ordförande Gruppledare KF

6 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page