top of page
  • WP

Röstförklaring om Hotelltomten

Waxholmspartiet kommer hädanefter att publicera sina ställningstagande i viktigare frågor inför politiska beslut. Detta för att medborgarna ska få information och möjlighet att även diskutera med "sina" politiker vad man tycker.


Röstningsförklaring inför Kommunstyrelsen den 23 mars 2023 avseende Planbesked för Rindö 3:420 (Hotelltomten):

Waxholmspartiet avser att yrka avslag samt om nödvändigt reservera oss mot att ge planbesked då den föreslagna detaljplanen medger att inget hotell byggs och att flerfamiljshus byggs på hela tomten.


Den trafikutredning som gjordes 2007 angående infrastruktur visade på en gräns om 450 nya hushåll på Rindö givet färjans kapacitet mm. Redan idag finns det 525 hushåll vilket påverkar kommunikationsmöjligheterna för boende på ett avgörande negativt sätt.


För att få en levande stadsdel på Oscar Fredriksborg behövs verksamheter som är aktiva under dagtid vilket var planens initiala syfte.

0 views

Recent Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page