top of page
  • WP

Sent inlagda ärenden på långt möte

I senast Kommunstyrelsemötet (KS) var det 39 punkter på agendan. Redan det en för stor andel punkter för att hantera på ett möte för oss fritidspolitiker. Många av oss hade en full arbetsdag innan mötet i KS som startade 18:00 torsdagen den 23 mars. Innan dess hade dessa ärenden beretts i olika presidier för att de olika partierna skulle ha möjlighet att förankra besluten inom partierna.


På kvällen innan KS får alla mötesdeltagare en e-post från förvaltningen om att ytterligare tre viktiga ärenden ska läggas till den redan dryga agendan. Inom styret hade man hunnit diskutera dessa ärenden men vi inom oppositionen fick alltså informationen via e-post, utan att kontrollera att informationen nått fram. Oppositionspartierna fick alltså ingen möjlighet att förankra dessa beslut internt.


Vi kontaktade styret och bad att de skulle ta bort dessa från agendan och istället ta dem i ett extra insatt KS för att vi alla skulle ges möjlighet att sätta in oss i dessa tre ärenden. Tyvärr fick vi inget gehör för detta.


Vi i Waxholmspartiet är väldigt engagerade i politiken och anser att det är vårt ansvar gentemot medborgarna i Vaxholm att vi ska fatta genomtänkta och förankrade beslut. Vi valde därför att lägga ned våra röster för just dessa tre ärenden. Vi tycker inte att det har varit i god demokratisk anda från styret att agera på detta sätt. Möte inom KS avslutades 00:30, dvs att det var ett 6,5 timmar långt möte. Vi kommer fortsättningsvis inte acceptera ett sådant agerande och föreslår att möten får vara max 4 timmar långa för att vi ska kunna fatta kloka beslut. Blir möte längre så bör man ajournera sig med resten av punkterna till ett extra möte.

0 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page