top of page
  • WP

Tuffa villkor för Rindöborna

Updated: 16 hours ago

I veckan presenterade Samlingsstyret stolt att kommunen hade tecknat avtal om byggnation av ett hotell på Rindö. Styret tar åt sig ”äran” av att ha möjliggjort detta genom att ensamma rösta igenom ett planbesked i våras - vilket är sant. Det man inte talade om var vad konsekvenserna blir av planbeskedet.

Foto: Waxholmspartiet


Syftet med planbeskedet var att ändra gällande detaljplan för att kunna bygga flerbostadshus på det område där det förutom ett konferenshotell endast var planlagt för kontor, handel och centrum.


Waxholmspartiet valde att avslå ansökan om planbeskedet mot bakgrund av att Rindös infrastruktur inte är tillräckligt utbyggd för ytterligare bostadshus. Inte minst med tanke på trafiksituation och färjekapacitet. Exempelvis räknar Trafikverket med att det tar lång tid innan dubblerade färjelägen kan finnas på plats, kanske 15 till 20 år.


Samlingsstyret framhåller att det nu tecknade avtalet om hotellet ger fler arbetstillfällen. Vi menar att för att få en levande stadsdel på Oskar-Fredriksborg behövs fler verksamheter som är aktiva under dagtid, vilket var den ursprungliga detaljplanens syfte för hotelltomten. Det skulle ha gett ännu fler arbetstillfällen.


Waxholmspartiet vill dra i bromsen för fler stora exploateringsprojekt med höga flerfamiljshus i kommunen. Med en mer balanserad tillväxt kan utbyggnaden av infrastrukturen hänga med. I detta läge hade det varit klokt att invänta Vaxholms översiktsplan 2040 som är på gång, för att få en samlad utveckling för kommunen.2 views

Recent Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page