top of page
  • WP

Välkommen att diskutera med oss

Waxholmspartiet gillar transparens och öppen dialog så att invånare och företag kan bilda sig sin egen uppfattning och även kunna engagera sig. Waxholmspartiet bjuder därför in till diskussion om vilket ansvar politiker har för arbetsmiljön.


Vad tycker ni utifrån nedanstående artikel ur Allt om arbetsmiljö.

  • Vad har politikerna för ansvar för arbetsmiljön?

  • Hur ska politikerna kunna ta sitt ansvar?

  • Vilken insyn och redovisning ska politikerna kräva?


Mer konkret:

- ska politikerna t ex få insyn i resultatet från medarbetarundersökningar på enhetsnivå?

- är det ett arbetsmiljöproblem för förvaltningen om politiker ställer frågor eller är kritiska vid nämndmöten? Hur ska det i så fall hanteras?


1 view

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page