top of page
 • WP

Dagens exposé: Vad är politik för dig?

Vad är politik? Jag fortsätter mina exposéer, betraktelser och kåserier kring detta ämne och tar denna gång utgångspunkt i ett känt citat av Olof Palme:

- ”Politik är att vilja…. (…politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner).”


Det är en ganska nyttig övning att koka ner såväl politikens roll som andra företeelser till slagkraftiga one-liners. Det tvingar en att formulera essensen i vad man tycker eller strävar efter. Här kommer så en uppmaning att formulera vad politik innebär -eller borde innebära- för just dig.


Som hjälp på traven ger jag här några exempel (som man om man vill även kan se om man tycker att de stämmer på partierna Vaxholms kommunalpolitik).

 • Politik är att bestämma

 • Politik är ideologi

 • Politik är att klaga

 • Politik är självförverkligande

 • Poltik är som att vissla på kyrkogården

 • Politik är att tolka andras behov

 • Politik är hushållning

 • Politik är gerillakrigföring med ord

 • Politik är en utkomst

 • Politik är att delegera

 • Politik är smart kommunikation

 • Politik är helhet

 • Politik är ett hörn av verkligheten sett genom ett temperament (för att travestera Emile Zola)

Självklart är det svårt att välja bara en sak men skulle jag själv göra det så blir det:

 • Politik är att tjäna.

(Politiker ska vara medborgarnas tjänare. Inte i en underdånig bemärkelse utan i en roll där vi ser till de behov som finns och försöker möta dessa med hjälp av de resurser som via skattsedeln (främst) ställts till vårt förfogande). Vilken typ av tjänare vill man då vara? En Passepartout från Jorden runt på 80 dagar, en hotelldirektör från Fawlty Towers eller en Mr Chance i Peter Sellers tappning? Jag väljer nog Jeeves i böckerna om Lord Peter Whimsey som i en värld präglad av många, mest oförargliga, viljor i ett sammelsurium av förvecklingar alltid får till det i slutänden.


Jag avslutar med ett citat från andra sidan av det politiska spektrumet, Greve Magnus Stenbock: -”Det finaste man kan göra är att tjäna andra”. (F ö intressanta ord från en högadlig person, man kan undra vad han menade men citatet är tänkvärt)


Sålunda: vad är politik just för dig?

Fortsatt god helg!

/Fredrik Ardefors, ordf

Waxholmspartiet

0 views

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page