top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Vad hände på senaste Kommunfullmäktigemötet 2020-12-14?

Updated: Jun 21, 2022

Vildar missbrukar lagens starka skydd av mandat!

Vid senaste kommunfullmäktigemötet gick de ”gamla” Moderaterna ihop med Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vildarna i en valsamverkan. Den här märkliga konstellationen röstade under kommunfullmäktigemötet igenom ett budgettillägg som innebär en kraftig reducering av kommunledningskontorets budget. Sparbetinget påverkar menligt flera av de 16 punkter som WP fick gegör för genom att stödja Mittsamverkans budget.

Vildarnas agerande (bedöms helt eller delvis) påverkar möjligheten att genomföra bland annat följande punkter viktiga för WP:s väljare.

  1. Framtagande av en kultur- och bevarandeplan för vår stadskärna samt för övriga delar i kommunen.

  2. En arkitekturpolicy.

  3. Fortsatt planering för ny skola på Rindö.

  4. Ett trafiksamråd för boende och föräldrar på Resare med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Vi tror inte att detta var väljarnas avsikt då man gick till val 2018.

Vildarna som kommer från Waxholmspartiet hävdar sin rätt genom att de är personvalda. Tillsammans fick de 237 röster av WP:s totalt 1990 röster. Det känns värdefullt att redovisa de faktiska förhållandena.

Lars Zachrisson fick 77 personröster

Rickard Gille fick 69 personröster

Peter Lindqvist fick 46 personröster

Ingemar Wemmenghög fick 45 personröster

Vildarna har alltså sett till att ge det gamla moderatstyret större mandat igen, stick i stäv med WP:s väljares önskemål. De samarbetar dessutom med Vänsterpartiet, ett parti som i sitt program vill avveckla äganderätten.

Vildarns agerande innebär att vi nu har en situation där fyra personer försvårar arbetet med att driva en aktiv, kraftfull och framgångsrik opposition. Vidare har fyra enskilda folkvalda ändrat sina egna politiska agendor i en annan riktning än vad vederbörande invaldes på. Den egna ”nya” positionen är viktigare än väljarnas vilja.

40 views

Comments


bottom of page