top of page
  • WP

Vi står eniga i ett yrkande om skolfrågan

Oppositionen (WP, C och LVD) kommer gemensamt att stå bakom nedanstående yrkande vid kvällens möte i Barn- och utbildningsnämnden den 20 maj.


Vi hoppas att fler enskilda partier vill stödja yrkandet. Det finns ingen tid att förlora om vi vill ge lite trygghet till Vaxholms barn, föräldrar och lärare inför sommarlovet. Här är vårt gemensamma yrkande.


Förslag till beslut

  • att verkställigheten av nedskärningar i grundskolan omedelbart pausas under hela 2024

  • att varsel och uppsägningar av personal i grundskolan dras tillbaka och att omplacerad skolpersonal erbjuds att återgå till skolverksamheten

  • att under 2024 se över mål och indikatorer för grundskolan för att undvika stora klasser, behålla hög lärartäthet och goda skolresultat och med bred politisk majoritet komma överens om en långsiktig plan för grundskolan

  • att se över och korrigera grundbeloppet efter de mål som politiken lägger fast

  • att göra en översyn av reglemente för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

  • att barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna ett överdrag av tilldelad ram för att genomföra åtgärderna.

Foto: Waxholmspartiet

10 views

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page