top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Waxholmspartiet reserverar sig mot beslut angående linfärjetrafiken 2019

Updated: Jun 21, 2022

Kommunstyrelsen beslöt 10 januari 2019 att kommunen ska driva linfärjetrafiken till Kastellet under tre år med följande kostnader (minus biljettintäker).

  1. sommarsäsong 1, 2 350 592 SEK,

  2. sommarsäsong 2, 2 378 096 SEK

  3. sommarsäsong 3, 2 405 851 SEK

WP yrkade på avslag och lämnade en reservation med följande motiveringar. WP är inte emot linfärjan i sig, WP är emot att kommunen är huvudman för verksamheten som i huvudsak finansernas av vaxholmarnas skattemedel som de ej har efterfrågat eller fått tycka till om. Läs reservationen i sin helhet här.

2 views

Comments


bottom of page