top of page
  • WP

Waxholmspartiet växlar upp i kommunen

Waxholmspartiets representation i kommunen förstärktes vid kvällens möte i Vaxholms kommunfullmäktige. Med vår laguppställning ökar Waxholmspartiets kompetens och kapacitet.
Foto: Waxholmspartiet


I nuvarande opposition fortsätter vi enträget driva sakfrågor angelägna för människor och företag i Vaxholm. Våra förtroendevalda är "vanliga Vaxholmare" med jobb och familjer vid sidan om. Några är pensionärer. Waxholmspartiet är det pragmatiska och resultatinriktade lokalpartiet. Alla brinner för att få till förbättringar och förändringar - på riktigt. Vi har ingen annan agenda.


Kommunstyrelsen

Anna-Lena Nordén träder in i presidiet som 2:e vice ordförande. Anna-Lena har stor erfarenhet från flertalet nämnder och det politiska arbetet i kommunen och tillför särskilt kompetens för att öka kvalitet i beredning och beslutsunderlag.

Fredrik Ardefors tar plats som ersättare för att sätta mer tryck på arbetet i kommunstyrelsen.

Fortsatt ordinarie ledamöter är Daga Bäfverfeldt och P-H Öström. Som ersättare finns även Minnaliisa Lundblad och Michael Andram.


Nämnden för teknik, fritid och kultur

Stefan Åsblom går in som 2:e vice ordförande. Stefan har flera års erfarenhet från TFK och ser fram emot ett ökat engagemang i de viktiga projekt som ligger framför oss, bland annat med ishallen, föreningslivet, underhållsplaner och inte minst Rindöfrågor.

Ordinarie är dessutom Mathias Ahlén och ersättare Anna-Lena Nordén och Leif Cimrell.


Socialnämnden

Katarina Carlsson efterträder Anna-Lena Nordén som 2:e vice ordförande. Katarina har suttit som ordinarie ledamot förra mandatperioden vilket innebär att hon har stor kunskap om majoriteten av ärendena som hanteras i nämnden. Detta är viktigt då nuvarande presidiebemanning från Samlingsstyret är inne på sin första period. Det är av stor vikt att det fungerar för kommunens äldre och människor med särskilda behov.

Ny som ersättare är Susanne Klang som tillför nämnden ny kompetens från bland annat Vaxholms vårdcentral och som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Ytterligare ordinarie ledamot är Anna-Lena Nordén och ersättare Klas Beskow (SD).


Stadsbyggnadsnämnden

Arkitekt och samhällsbyggare Michael Andram efterträder Mikael Reichel som 2:e vice ordförande. Hans Michaelssen blir ordinarie ledamot och Christina Granberg fortsätter som erfaren ersättare.

Ett starkt fokus ligger på rättssäkra och rättvisa beslut samt på att samhällsutvecklingen i staden ska ske i harmoni med vad boende och företag vill.


Barn- och utbildningsnämnden

Daga Bäfverfeldt fortsätter som 2:e vice ordförande utifrån sin långa erfarenhet och sitt engagemang för kommunens barn. Minnaliisa Lundblad fortsätter som ordinarie och ersättare är Mathias Ahlén och Gunnar Moberg. WP kommer outtröttligt att arbeta för de barn och elever som behöver stöd samt för att det ska finnas förskola och skola på Vaxön, Rindö och Resarö.


Partiet växer nu starkt med nya medlemmar. Vill du också engagera dig för en bättre kommun? Välkommen att mejla info@waxholmspartiet.se (årsavgift 150 kr).

0 views

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page