top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Workshop med Vaxholms företagare om näringslivsklimatet 2040???

Updated: Jun 21, 2022

Den 21 april kl. 19.00 avser Vaxholms stad att hålla en Workshop med Vaxholms företagare för att ta fram underlag till en näringslivsstrategi fram till 2040.

Waxholmspartiet anser att timingen minst sagt är märklig. Många av våra företagare står inför ett reellt existentiellt hot. Frågan om hur näringslivsklimatet ser ut 2040 känns då irrelevant. Vi är också fundersamma till hur urvalet av företagare kommer att se ut i denna situation. Kommer det att bli representativt? Vi vill att man flyttar fram detta på obestämd tid till ett lämpligare tillfälle!

Den enda och självklara frågan för denna ”Workshop” borde vara…

”Hur kan vi på bästa sätt hjälpa dig som företagare i den rådande situationen?”

Vi tycker att utöver denna fråga finns det flera andra viktiga frågor att ta tag i för tillfället. T.ex. den illa fungerande interaktionen mellan nämnder, förvaltning och företagare samt att utreda vad en eventuell nedläggning av skolan på Rindö skulle innebära ur ett näringslivsperspektiv.

Waxholmspartiet finns här för dig som företagare!

Är det något du undrar över eller som vi kan hjälpa dig med – hör av dig till…

Tom Bäfverfeldt (WP)

Ledamot i näringslivsberedningen

2 views
bottom of page