top of page
 • Writer's pictureWaxholmspartiet

WP önskar er alla en glad sommar!

Updated: Jun 21, 2022

Vilken händelserik vår det varit – på alla fronter! Första delen av 2019 har vi i vårt politiska arbete fokuserat på att anpassa och prioritera vår politik utifrån vårt valprogram och utifrån mittstyrets samarbetsprogram för att lyfta fram våra två viktigaste prioriterade områden ekonomi och demokrati.

Politikens viktigaste roll handlar om att fatta strategiska beslut och ta ut riktningen för framtiden. Demokratiska processer är många gånger tröga och effekterna av politiska beslut och åtgärder märks inte i samma stund som beslutet fattas utan märks först efter ett tag. Det kan ibland vara bra att gå tillbaka några år för att förstå var och när ett beslut togs för att förstå vart vi är på väg. Ett sådant beslut är till exempel Norrberget som är ett beslut som togs 2011 i KF. Då var inte Waxholmspartiet bildat men effekterna och följdbesluten är något som vi inom paritet varit tvungna att hantera nu.

Waxholmspartiet anser att under den gångna mandatperioden har arbetet med att förbättra och utöka medborgarnas demokratiska inflytande varit alltför lågt prioriterat.

Demokrati är inte ett politiskt mål som uppnås en gång för alla utan en rörelseriktning som hela tiden ska hållas vid liv. Därför måste vi intensifiera arbetet kring den demokratiska processen och medborgarnas förutsättning i denna. En del i detta är att vi i Waxholmspartiet skapar möten med medborgarna för att vi som parti skall få veta vad de som bor i Vaxholm tycker om sakfrågan innan beslutet tas. Detta gör vi igenom våra ö-rådsmöten. Vi har också under våren prövat AW på Waxholms hotell den sista fredagen i varje månad som ett komplement till medlemsmötena där både nya medlemmar, gamla medlemmar och icke medlemmar kan prata och diskutera olika frågor eller dela med sig av historier och berättelser som de tycker är viktiga i Vaxholm. Detta är något som vi i styrelsen upplevt som positivt och kommer att fortsätta med under hösten.

Nedan ett axplock av vad vi gjort under våren 2019

 1. Möte på Resarö gällande Resarö Mitts detaljplan

 2. Möte på Resarö gällande Storängs detaljplan

 3. Medarrangör till Bevara Norrbergets inspirationskväll – Vem har ansvaret för vår stad? Föredragshållare Arkitekt Kjell Forshed

 4. Arbetat politiskt för öppnandet av fritidsgården Storstugan, vilket den är nu.

 5. Försökt att påverka och ändra andra politiska partier gällande deras ställningstagande inom bl.a. Vitsippan, linfärjan, barns trafikmognad gällande beslut om skolskjuts

Under hösten kommer det politiska arbetet ha fokus på

 1. Översiktsplan 2040

 2. Ekonomin som helhet – hur skall vi prioritera våra utgifter med våra intäkter då våra intäkter minskar och våra kostnader ökar både inom skola, vård och omsorg och infrastruktur. Vi måste också hantera kostnader av eftersatt underhåll på fastigheter, kajer, vatten och avlopp, precis som WP förutsett.

 3. Rindö; gång och cykelväg, Rindö skola, Oscar Fredriksborg etapp 3, 4 och 5

 4. Resarö; detaljplan Resarö Mitt, trafiksituationen omkring Resarö skola, utbyggnad av Resarö skola

 5. Våra ungdomars fritidsaktiviteter

Vi är alla en del av framtiden i Vaxholm, platsen där havet och livet möts. Låt oss fortsätta utveckla Vaxholm tillsammans med innehåll och livskvalitet.

Själv kommer jag i alla fall passa på att njuta av allt fantastiskt som Vaxholm redan har att erbjuda denna sommar… bada, sola, äta gott, åka båt och säkert en del annat trevligt. Till hösten ser jag fram emot att fokusera fullt ut på politiken.

Glad sommar önskar jag er alla!

Anna-Lena Nordén

ordförande

0 views
bottom of page