top of page

VÅRT VAXHOLM

 Vi står för en politik som främjar medborgarinflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur.

9384343598_9b55088dc1_o.jpg

Demokrati

I vårt Vaxholm ska vi lyssna på invånarna i stället för att tysta dem!

Kommunpolitik ska vara nära medborgarna! Vi kallar det närdemokrati.

Information ska vara öppen, tydlig och tillgänglig, medborgarinitiativ ska uppmuntras.

Lagar, riktlinjer och intentioner för demokratiska processer ska följas.

Politiker och tjänstemän arbetar på medborgarnas uppdrag och kan inte vara nöjda förrän medborgarna är nöjda!

Ekonomi

I vårt Vaxholm ska vi skapa en sund och hållbar ekonomi utan skuldberg till våra barn!

Stadens ekonomi ska vara sund och långsiktig. Den kraftiga befolkningstillväxten hittills har resulterat i ökande lån, både totalt och per invånare. Vi vill att fortsatt tillväxt ska ske balanserat och välunderbyggt. Hellre en organisk tillväxt genom att konvertera fritidshus till permanent, att tillåta Attefallshus med mera än att bygga nya höghusområden.

om_vaxholm_e.png
waxholmspartiet_a.png

Stadsbyggnad och stadsmiljö

I vårt Vaxholm finns småstadens trygghet i kulturhistorisk charm!

Byggpolitiken i Vaxholm ska präglas av lyhördhet, transparens och kommunikation med medborgarna. 

De unika värden som Vaxholm förknippas med ska stärkas utan att bli bakåtsträvande. 

Infrastruktur

I vårt Vaxholm finns en väl fungerande infrastruktur

Vaxholm ska växa i takt med infrastrukturen. Vägar, länstrafiken, sjötrafiken och VA måste lösas innan problemen blir större. 

Ytorna i kommunen ska räcka till för både vaxholmare och turister.

om_vaxholm_d.png
bottom of page