top of page

WAXHOLMSPARTIET

BORGERLIGT ALTERNATIV

 Vi står för en pragmatisk politik. Sakfrågorna kommer att behandlas praktiskt utan idelologiska förtecken.

Waxholmspartiet bildades 2013 av Vaxholmare som kände att kommunens styrelse inte lyssnade på sina medborgare.

waxholmspartiet_b.png

Inför valet 2022 söker vi ett större mandat för att kunna fortsätta arbetet med att göra Vaxholm så som medborgarna vill ha det!

waxholmspartiet_a.png

På kort tid mobiliserades ett parti och redan i första valet blev partiet det tredje största med 14%. 2018 blev vi största partiet med över 25% av rösterna.

waxholmspartiet_c.png

Ett lokalt parti med medborgarnas bästa i centrum

utan styrningar av moderpartier på riksplanet!

1-182x300.png

Vi är...

Ett lokalt parti som ställer invånarnas behov först

Säkra på att vi tillsammans kan skapa ett Waxholm där fler är nöjda med kommunens arbete

Vi vill...

Se över organisationen, styrningen och delegeringarna

Ta tillvara kompetens hos medarbetare och invånare i samspel

Utveckla Waxholm varsamt och med balanserad tillväxt

Öka effektivitet och rättssäkerhet

Kommunal valplattform 2023-2026

waxholmspartiet_c.png

Läs om hur vi tillsammans kan förändra Vaxholms framtid!

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

bottom of page