top of page
  • WP

Granskning uteblir genom besparingar

Det politiska styret i Vaxholm vill inte ge revisionen de pengar som behövs för 2024. Waxholmspartiet tycker det är anmärkningsvärt att revisorernas omdöme inte respekteras. Besparingskraven minskar vaxholmarnas rätt till demokratisk insyn och kontroll.

Foto: Waxholmspartiet


Inför kommunfullmäktiges möte den 12 februari har revisorerna yrkat om att få ekonomiskt tillskott. Med nuvarande ekonomi kan de inte genomföra fördjupade granskningar under 2024 enligt framtagen riskanalys. Det handlar om kommunens arbete för att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsbrottlighet (en förstudie), kommunens krisberedskap samt system och rutiner för hantering av löner och arvoden. Granskningarna kan eventuellt få återupptas 2025 ”om ekonomin tillåter det”.


Revisorerna företräder vaxholmarnas lagliga rätt till insyn och kontroll, och fyller därmed en viktig roll. I Vaxholm finns åtta revisorer och alla partier har erbjudits plats. Styret har alltså först gett förtroende till sina revisorer utan att påverka ambition och inriktning - och därmed budget - för att sedan säga att man inte litar på revisionens omdöme att bedöma granskningsbehovet.


I kommunfullmäktiges presidium har Fredrik Ardefors från Waxholmspartiet posten som andre vice ordförande. Varför skrevs ingen reservation mot styrets benhårda linje mot revisorerna?

   – Jag förstår att det kan verka märkligt, men det är inte brukligt att medlemmarna i presidiet reserverar sig utan man försöker kompromissa om en inriktning. Sedan är det upp till alla 31 förtroendevalda i kommunfullmäktige att rösta. Och det finns inga som helst tvivel om var Waxholmspartiet står i denna fråga, säger Fredrik Ardefors.


Länk till kallelsen till kommunfullmäktige med bland annat revisorernas motivering till ekonomiskt tillskott.

2 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page