top of page

Waxholmspartiet

- borgerligt alternativ

 Vi vill bidra till förändringar så kommunen möter invånarnas och företagarnas behov på ett mer öppet, lyhört och rättssäkert sätt.

Waxholmspartiet bildades 2013 som ett borgerligt alternativ av vaxholmare som kände att kommunens moderatledda styre inte lyssnade på sina invånare.

waxholmspartiet_b.png

Vårt mål är att förtjäna vaxholmarnas förtroende så mycket att partiet blir inflytelserikt efter valet 2026 och kan driva verkliga förändringar.

waxholmspartiet_a.png

Från start fick partiet stort väljarstöd. Vid de två senaste valen har partiet blivit det största (över 25 procent) respektive det näst största partiet (nära 20 procent).

waxholmspartiet_c.png

Ett lokalt parti för ett bättre Vaxholm att leva, verka och bo i utan styrningar av ett moderparti på riksplanet!

vit blomma.png

Vår partiblomma är vit krysantemum, som på blomspråk betyder "Jag talar sanning".

Vi är...

ett lokalt parti med ansvarsfulla förtroendevalda som ställer invånarnas behov först,

prestigelösa och öppna för lösningar i politiken om det gynnar de värden vi vill uppnå, oavsett vem som initierar dem.

Vi vill...

se över organisationen, styrningen och delegeringarna,

ta tillvara kunskap hos medarbetare och invånare i samspel,

utveckla Waxholm varsamt och med balanserad tillväxt,

öka effektivitet och rättssäkerhet.

Kommunal valplattform 2023-2026

Läs om hur vi tillsammans kan förändra Vaxholms framtid!

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

bottom of page