top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Ny ordförande

Updated: Aug 17, 2022

Vid årsmötet den 27/3 2022 valdes Fredrik Ardefors till ny ordförande i Waxholmspartiet. Fredrik Ardefors, 56 år, är vd i ett kretsloppsföretag och major i arméns reserv. Samtidigt valdes Mikael Reichel, företagsledare och organisationsutvecklare, in som ordinarie ledamot och Minnaliisa Lundblad, domare i kammarrätten in som suppleant.

Den nya styrelsen består av:

Fredrik Ardefors, ordförande

Anna-Lena Nordén, vice ordförande

Karl-Olof Fagerström, sekreterare

Mikael Reichel

Lisbeth Hjalmarsson-Grunditz

Daga Bäfverfeldt

Gunnar Moberg

Suppleanter:

Minnaliisa Lundblad

Stefan Åsblom

Christina Granberg


215 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page