top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Ordförandes julhälsning till er alla!

Updated: Jun 21, 2022

Med en önskan om en riktigt fridfull jul.

Inte bara hösten och förvintern utan även under en längre period har turbulens förekommit runt omkring oss. Vi ser den i vår kommun, på sociala medier och nu också på årets sista kommunfullmäktige. Vi kan lätt oroa oss över skeenden i och runt Vaxholm. Vi upplever att makten är viktigare än demokratin. Man kan inte skilja på person och sakfrågor bland annat. När problemen hopar sig kan det vara svårt att se allt det goda som sker i vår stad. Alla de förbättringar och insatser som görs i realiteten, skapar ett bättre Vaxholm för oss Vaxholmsbor.

Doktor och professor Hans Rosling kommer osökt i mina tankar. Hans sätt att visualisera de förbättringar som skett i vår värld är något som är glädjande och föder hopp. Det är ett hopp som även inger en tro för att det som vi, i Waxholmspartiet gör genom vår politik, skapar en skillnad för de som bor i Vaxholm. Waxholmspartiet har tagit ansvar, vi har lyssnat på våra medborgare och drivit deras frågor i enlighet med vårt partiprogram.

Nu är år 2019 snart slut. Tack för alla intressanta diskussioner och trevliga möten under detta år. Tack för årets nedlagda arbete under ett intensivt år.

Det känns rätt att Waxholmspartiet valt att själva styra utifrån vår politik och vårt partiprogram.

Det har varit en guppig väg, men med de lärdomar och erfarenheter vi nu har i bagaget, startar vi ett spännande 2020 tillsammans med er medlemmar och med en mer erfaren och säkrare hand på ratten.

Jag önskar er alla en God jul och ett Gott Nytt år!

Anna-Lena Nordén ordförande Waxholmspartiet

14 views

Kommentare


bottom of page