top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Rindöhamn ett samhälle i utveckling

Updated: Jun 21, 2022

Tillsammans med Rindö- och Skarpöbor strävar Waxholmspartiet för att behålla och utveckla Rindö skola. Vi har en aktiv dialog med Tornstaden, som utvecklar ett flertal projekt vid Oscar-Fredriksborg. Läs deras brev nedan!

Hej!

Rindö har en enorm potential att bli ett hållbart och attraktiv boendemiljö för många, där man kan leva ett tryggt och aktivt liv. När man vill åstadkomma en ny stadsdel som fungerar för alla åldrar är skolvärden den största länken till att det lyckas. Det är givetvis viktigt att andra bitar faller på plats så som bostäder, handel och fritidsaktiviteter men skolan är navet som först måste komma på plats. Utan den kommer vi aldrig få unga och barnfamiljer att flytta till vårt vackra Rindö.

Rindö hamn har startat sin omvandling från ett militärområde till en levande stadsdel i Vaxholms kommun, många nya invånare har vågat ta steget och köpa eller hyra de bostäder som Vasallen har tillskapat. Vi på Tornstaden har byggstartat vårt projekt i Rindö hamn – Brf Dykaren- med 91 nya bostäder och försäljningen pågår. Vi ser att de unga inte vågar satsa på denna unika boende miljön fullt ut, då de är skeptiska till hur vardagen ska kunna fungera med barnomsorg och pendling till arbetsplatsen mm trots att området lockar. Våra ungdomar eftersöker i allt större grad ett hållbart boende där naturen och miljön kommer i första hand, långt före storstadspulsen och stressen men vardagen måste kunna fungera.

Till Rindö kan vi locka fler barnfamiljer som vill välja en hållbar vardag och ett attraktivt boende koncept, men då måste Kommunen våga satsa på en skola. Familjerna kommer inte först, utan skolan måste finnas och fungera på platsen.

Vi har varit med och utvecklat liknande områden i Göteborgsregionen där otrygga områden har omvandlats till väl fungerande attraktiva stadsdelar. Där kommunen vågat ta ett grepp och satsat på skolan först, där den nya skolan var långt ifrån fullbelagd men bostadsproduktionen är i full gång. Redan efter tre år kunde man konstatera att det var balans mellan elever och utbud på plats i skolan.

Det är inte alltid lägenhetsproduktionen som lockar till sig barnfamiljerna utan möjliggör för äldre att bo kvar i området och sälja sin villa. Villan förvärvas i sin tur av yngre familjer och flyttkedjan skapar underlag för skolor och övrig samhällsnytta samt nya skatteintäkter till kommunen.

Möjliggör man inte för en yngre befolkning kommer våra lägenheter att säljas till en äldre målgrupp som på sikt belastar kommunens ekonomi och obalansen i åldersstrukturen kommer att bli allt mer påtaglig.

Ett samhälle är inte hållbart utan en social dimension, tänk samhällsutveckling med människan i centrum och hur det präglas av en väl planerad bebyggelse med skolan som nav.

Tornstaden kommer att fortsätta utveckla och bygga nya bostäder i området vid Rindöhamn, men vem som kommer att bosätta sig i våra nya lägenheter påverkas i första hand om skolans vara eller icke var.

Therese Kilenstam /VD Tornstaden Projektutveckling AB

69 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page