top of page
  • WP

Tillsammans blir vi klokare

Vi i Waxholmspartiet (WP) ser och hör föräldrar som är oroliga över förändringar i skolorna till hösten. Det är naturligt. Alla föräldrar vill väl att barnen ska ha det bra och känna sig trygga i skolan och förskolan. Det är också naturligt att politiker i olika partifärger försöker använda situationen för att vinna politiska poäng.

Foto: Waxholmspartiet


När vi i WP försöker sätta oss in i vad som händer och vad som är sant, slås vi av att politiskt är detta inte bra skött i Vaxholm. Om vi fick vrida tillbaka klockan skulle vi ha önskat att ett större helhetsgrepp hade tagits, där både föräldrar och lärare hade blivit hörda och fått delta i arbetet med att möta ett vikande elevunderlag.


I en kommun där demokratin respekterades högre, hade vi förtroendevalda politiker fått möjlighet att innan beslut fattades, föra konstruktiva diskussioner om riktlinjer och prioriteringar utifrån uppsatta mål. Det är ju trots allt vi som är ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt Kommunstyrelsen (KS) som tillsammans ytterst bär det juridiska ansvaret. Det är inte Samlingsstyrets fem partier (M, L, KD, S, V), inte heller chefer för tjänstemännen eller rektorerna.


Nu står vi inför ett faktum. Förvaltningen har med stöd av Samlingsstyret fattat beslut om hur förändringarna ska genomföras och arbetet pågår för fullt. Själva saknar vi i WP tillräckligt med fakta för att bedöma om åtgärderna är de rätta - både med tanke på läsåret 2024/2025 men också för åren därefter. I senaste mötet i kommunstyrelsen den 3 maj begärde vi därför att all relevant fakta ska upp på bordet.


Som WP:s representant i BUN har jag i veckan deltagit i två föräldramöten på Söderfjärdsskolan för att få en inblick i vad som händer, och hur skolans rektor planerat klasserna inför hösten. Spontant tycker jag att skolans rektor har gjort en bra lösning utifrån de förutsättningar som finns. Det kvarstår dock fortfarande en del funderingar och frågor som jag vill ha svar på. Hur det ser ut på de andra skolorna saknar jag och WP information om i dagsläget.


En annan aspekt utöver rektorernas anpassning av klasser och antalet lärare, är att ju färre elever vi har i skolorna desto större del av skolpengen går till hyran. WP har därför yrkat om att förvaltningen ska se över nuvarande hyressättningsmodell. Efter att hyran är betald anser vi att det måste finnas lika mycket kvar av skolpengen till alla elever oavsett vilken skola de går i.


PS. I Samlingsstyrets veckobrev kan vi läsa att de på måndag kommer bli uppdaterade om arbetet i skolfrågan, vilket de i sin tur ska informera om i samma kanal. Det är inte okej att vi som ansvariga politiker i BUN ska behöva läsa i sociala medier om vad som händer. DS.


Daga Bäfverfedlt

2:e vice ordförande i BUN

1 view

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page