top of page

Kommunal valplattform för 2023-2026

WP valplattform.jpg
Det här gick vi till val på

Inför valet 2022 presenterade Waxholmspartiet en förändringsagenda som står på fyra ben: medborgaren i  centrum, närdemokrati, sakfrågor och visioner. Med egna erfarenheter om hur demokratin ofta rundas i praktiken ser vi att Vaxholm behöver ett nytt ledarskap. Det är på invånarnas uppdrag och pengar som kommunen ska agera - och inte tvärtom. 

I vår valplattform kan du läsa mer i detalj om vår grundsyn på olika sakfrågor inom exempelvis barn och utbildning, äldreomsorg, infrastruktur, näringliv, miljö och trafik. Och om mycket mer....

bottom of page