top of page

Waxholmspartiets förtroendevalda 2024

Vi är vaxholmarnas röst i kommunen.

Eftersom vi är ett lokalparti och inte bunden av något ”moderpartis” ideologi kan vi fritt verka för det invånarna önskar i sakfrågor. Därför är vi extra angelägna att höra vad du och alla andra i kommunen tycker och vill.

Hör av dig! Maila info@waxholmspartiet.se

PS. Längre ned hittar du förklaringar till förkortningarna.

vc4xraNs.jpeg
Nr 6.jpg
 • KF 2.e vice ordförande

 • KS ersättare

 • Övar ledamot

 • Roslagsvatten AB ersättare

 • Vaxholmsvatten AB ledamot

Nr 3.jpg
 • KF ledamot

 • KS 2:e vice ordförande

 • AU ledamot

 • PLU ledamot

 • SN ledamot

 • TFK ersättare

 • Rindö skoltomt AB ledamot

 • Vasavägen 13 AB ledamot

 • Vaxholm Smeden 3 AB ledamot

 • Vaxholmsvatten AB ledamot

Nr 10.jpg
 • KF ledamot 

 • KS ersättare 

 • BUN ledamot

Nr 9.jpg
 • Gruppledare

 • KF ledamot

 • KS ledamot

 • AU ersättare

 • PLU ersättare 

 • BUN 2:e vice ordförande

Nr 8.jpg
 • KF ledamot

 • KS ledamot

 • AU ledamot

 • PLU ledamot 

 • NLB ledamot 

 • Rindö skoltomt AB ledamot 

 • Vasavägen 13 AB ledamot 

 • Vaxholm Smeden 3 AB ledamot

Nr 5.jpg
 • KF ledamot

 • TFK 2:e vice ordförande 

 • Valnämnden vice ordförande

Nr 13.jpg
 • KF ersättare

 • BUN ersättare

Nr 2.jpg
 • KF ersättare

Michael Andram_edited_edited_edited.jpg
 • KS ersättare

 • AU ersättare

 • PLU ersättare 

 • SBN 2:e vice ordförande

file1.jpg.png
 • TFK ledamot

 • BUN ersättare  
   

Nr 4.jpg
 • TFK ersättare

Katarina Carlsson.png
 • SN ersättare
   

file1.jpg.png
 • SN ersättare

file1.jpg.png
 • SBN ledamot 
   

Nr 7.jpg
 • SBN ersättare

 • Valnämnden ersättare

Förkortningar

KF = Kommunfullmäktige

KS = Kommunstyrelse

AU = Kommunstyrelsens arbetsutskott

PLU = Kommunstyrelsens planeringsutskott

SN = Socialnämnden

BUN = Barn- och utbildningsnämnden

TFK = Nämnden för trafik, fritid och kultur

SBN = Stadsbyggnadsnämnden

NLB = näringslivsberedninge

bottom of page