top of page
  • WP

Bevarandet av Ytterby gruva hotas

Bevarandet av världsunika Ytterby gruva hotas av Vaxholmsstyrets flathet.

Waxholmspartiet vill att Ytterby gruva behålls och utvecklas. Bäst görs detta av Stiftelsen Ytterby Gruva som skapats av engagerade kommuninvånare.


Styret och förvaltningen har frångått det beslut som fattats i Kommunstyrelsen som säger att kommunen ska ’verka för’ att stiftelsen får förvärva fastigheten där gruvan ligger för att möjliggöra att fler får besöka och ta del av information om alla unika grundämnen som hittats i gruvan.


Istället för att som normalt och förväntat godkänna en ”mindre avvikelse” av detaljplanen så att Lantmäteriet kunde fastighetsreglera och möjliggöra för stiftelsen så valde styret och förvaltningen i strid med både det politiska beslutet, och gällande lag om kommunalt planansvar, att inte säga någonting om vad man ville. Följdaktligen kunde Lantmäteriet inte gå vidare. Kommunens agerande och styrets nonchalans ger därför nu möjlighet för markägaren Fortifikationsverket att avyttra området på den allmänna fastighetsmarknaden och hela projektet att bevara kulturområdet kan gå förlorat.


Waxholmspartiet anser att det är allvarligt att kommunen frångår ett politiskt fattat beslut och att styret accepterar att förvaltningen frånträtt sitt ansvar som kommunal myndighet.

Agerandet är synnerligen problematiskt ur såväl en demokratisk- som rättssäkerhetssynvinkel.


Vi kommer med ökad intensitet påtala brister i såväl politik som förvaltning. Vaxholm behöver politiker som vågar ta ansvar och fatta beslut. Nuvarande styre förefaller ha abdikerat från det väljarmandat man fått och låter en motsträvig tjänstemannaförvaltning backa oss in i framtiden. Vaxholm och Vaxholmarna är värda något bättre!

0 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page