top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Debattartikel: Ska vi skrota eller återupprätta skolan på Rindö?

Updated: Jun 21, 2022

Rindö skola

Vi politiker har en skyldighet att fatt svåra beslut i våra uppdrag men besluten vi tar ska alltid grunda sig på saklighet, ansvarsfullhet samt vara juridiskt korrekta. Efter år av smygande nedskärningar under täckmantel om effektiviseringar har vi nu kommit till vägs ände gällande Rindö skola. Ska vi skrota eller återupprätta skolan?

Den 14/10 tog Barn- och Utbildningsnämnden ett beslut att slå samman Rindö- och Vaxö skolans rektorsområden för att spara pengar. WP var det enda paritet som valde att reservera sig gentemot detta beslut då vi ansåg att beslutsunderlaget saknade följande delar:

• Statistik gällande befolkningsprognos för både Rindö samt Vaxön där också nya inplanerade bostadsområden finns med. • En Risk och konsekvensanalys framtagen tillsammans med skyddsombuden där man tittar på vilka risker som finns, hur dessa ska hanteras och vem som är ansvarig för uppföljningen av dessa risker. • Beskrivning av hur den nya organisationen skall se ut och vilka tjänster som bör finnas för att få den att fungera.

Om detta inte finns i beslutsunderlaget hur skall vi då kunna följa upp att detta beslut verkligen sparade de pengar som var tänkt utan att detta påverkar verksamheten negativt.

Vi vet att för 10-år sedan slog man ihop Rindö skola med Vaxö skola. Detta beslut fick man sedan backa från då det visade sig att det ej gav det resultat som man ville uppnå. Vi vet att Vaxö och Rindö skolor inte har biträdande rektorer. Vi i WP tror att det kommer finnas ett behov av en biträdande rektor på detta rektorsområde då det både blir fler personal att leda och fler elever att ansvara för. Så kommer vi verkligen att spara? En annan fråga som vi i WP har lyft är – vad vill vi politiker med Rindö skola? Vi vet att ett beslut har tagits om byggnation av en ny skola men NÄR skall den byggas? De moduler som står där idag måste flyttas om ca 2 år. De uppfördes tillfälligt 1991. Om vi politiker verkligen vill bygga en ny skola på Rindö borde inte detta påbörjas nu? Ska vi skrota eller återupprätta skolan på Rindö?

18 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page