top of page

Välplanerad skärgårdscharm!

Ett lokalt parti med borgerlig profil!

Vill du vara med och påverka?

Senaste Blogg Inläggen Från Waxholmspartiet

Waxholms Framtid

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 
Vaxholms framtid!

waxholmspartiet_c.png
Plant Presentation

Waxholms Ekonomi

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Naturreservat I Waxholm

Läs vår motion om bildandet av ett naturreservat på hela eller delar av Killingen på Resarö!

killingen-300x169.png

Waxholms Ekonomi Dålig

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

Waxholmspartiet Står För

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

Utökat Medborgarinflytande

Långsiktigt Hållbar Ekonomi

Bevara Kulturhistorisk Charm

Odemokratisk Toppstyrning

Skuldberg Till Våra Barn

Okänslig Bebyggelseplanering

bottom of page