top of page
replik 8 besk h.jpg

Waxholmspartiet

vit blomma.png

Aktuellt 

Här hittar du vår budget med framtidstro

Waxholmspartiet presenterar ett alternativt budgetförslag för 2025 som lägger grunden för ett närsamhälle attraktivt att bo och verka i.

Vi har idéer på hur man tillsammans med vaxholmare och företagare kan möta utmaningar och ta kommunen in i framtiden. Förutom utveckling innehåller vår budget specifika satsningar i närtid på förskola och skola, äldre, föreningar och på företag genom en företagslots.

Vårt Vaxholm

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 
Vaxholms framtid.

waxholmspartiet_c.png

Det här står vi i Waxholmspartiet för

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

Utökat medborgarinflytande

Långsiktigt hållbar ekonomi

Bevara kulturhistorisk charm

Odemokratisk toppstyrning

Okänslig bebyggelseplanering

bottom of page