top of page
replik 8 besk h.jpg

Waxholmspartiet

vit blomma.png

Aktuellt 

Vårt Vaxholm

Läs om hur vi tillsammans kan skapa 
Vaxholms framtid.

waxholmspartiet_c.png
Plant Presentation

Vaxholms ekonomi

Ekonomifakta och recept för framtiden!

Motion om proportionella val

Läs vår motion om en ny valmetod för tillsättning av politiska ordförandeposter.

kf dec 23 kopiera besk h(alt).jpg

Vaxholms dåliga ekonomi

Trots hög kommunal skatt, låg arbetslöshet och få sociala problem är Vaxholms ekonomi sämre än i flera andra stockholmskommuner.

Varför?

Waxholmspartiet står för

Vi står för en politik som främjar medborgarnas inflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur. 

Utökat medborgarinflytande

Långsiktigt hållbar ekonomi

Bevara kulturhistorisk charm

Odemokratisk toppstyrning

Skuldberg till våra barn

Okänslig bebyggelseplanering

bottom of page