top of page
Skärmklipp KF.jpg

Vårt politiska arbete (sidan är under uppbyggnad)

Waxholmspartiets förtroendevalda har platser i kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Nedan kan du hitta länkar till politiska dokument som vi lämnat in till de olika forumen. Det kan handla om att vi vill väcka ett eget ärende, diskutera något ämne, få svar från styret eller kanske reservera oss mot ett fattat beslut.

Våra förtroendevalda

Motioner till kommunfullmäktige

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ett eget ärende genom att lämna en motion, det vill säga att de föreslår någonting.

En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

2024-04-22  Förenade Care

2024-04-22  Beredning

2024-04-22  Drog och alkoholpolicy

2024-04-22  Klagomålshantering

2024-04-22  Hundrastgård

2024-04-22  Budgetprocess

2024-02-12  Proportionella val

2020-09-07  Företräde i färjekön

2019-05-06  Hundrastgård

2015-10-29  Naturrreservat Resarö

Nämndinitiativ till kommun- styrelsen eller någon nämnd

Ledamöter i kommunstyrelsen eller i en nämnd kan väcka ärenden genom nämndinitiativ. Det vill säga ett yrkande om att något ska utredas eller genomföras. Mötet kan anta eller avslå initiativet.

Interpellationer till kommunfullmäktige

En interpellation är en fråga som riktar sig till ordförande för kommunstyrelsen alternativt för ansvarig nämnd. Svaret ska finnas med i kallelsen till fullmäktige.

Alla ledamöter får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut.

Enkel fråga i kommunfullmäktige

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga.

En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Reservationer

När en ledamot inte ställer sig bakom ett beslut under ett möte kan man reservera sig. Den ska vara skriftlig, finnas med i eller bifogas protokollet.

Övriga politiska dokument

Här hittar du andra politiska dokument som till exempel budgetförslag.

2024-06-17  Budget och vision 2025

Tänkvärt

240504 Äpple-fotoKÅB lågupplöst_edited.j

Citat av Astrid Lindgren

”När människor med makt slutar att lyssna på folk är det dags att byta ut dom” 

bottom of page