top of page

Vårt politiska arbete (sidan under uppbyggnad)

Waxholmspartiets förtroendevalda har platser i kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Nedan kan du hitta länkar till politiska dokument som vi lämnat in till de olika forumen. Det kan handla om att vi vill väcka ett eget ärende, diskutera något ämne, få svar från styret eller kanske reservera oss mot ett fattat beslut.

 

Waxholmspartiets förtroendevalda 2024 

Motioner (Länk)

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ett eget ärende genom att lämna en motion, det vill säga att de föreslår någonting.

En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Nämndinitiativ (Länk)

Ledamöter i kommunstyrelsen eller i en nämnd kan väcka ärenden genom nämndinitiativ. Det vill säga ett yrkande om att något ska utredas eller genomföras. Mötet kan anta eller avslå initiativet.

Reservationer

När en ledamot inte ställer sig bakom ett beslut under ett möte kan man reservera sig. Den ska vara skriftlig, finnas med i eller bifogas protokollet.

Interpellationer (Länk)

En interpellation är en fråga som riktar sig till ordförande för kommunstyrelsen 

alternativt för ansvarig nämnd. Svaret ska finnas med i kallelsen till fullmäktige.

Alla ledamöter får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut.

Enkel fråga (Länk)

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga.

En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Övriga politiska dokument

Här hittar du andra politiska dokument som till exempel budgetförslag.

Tänkvärt

Snödroppe beskuren 2.jpg

Citat av Astrid Lindgren

”När människor med makt slutar att lyssna på folk är det dags att byta ut dom” 

bottom of page